WiFi gebruik

De Terp B&B biedt een WIFI gastennetwerk aan. De gebruiker zal zich onthouden van het bezoeken van internet websites die een onrechtmatig karakter hebben of die niet stroken met de reputatie van De Terp B&B als aanbieder van de accommodatie. Bij constatering of het vermoeden van hinder van derden en/of (overig) internetmisbruik door de gebruiker heeft De Terp B&B het recht zonder nadere aankondiging de toegang tot internet al dan niet geheel te blokkeren.